ali
    Pozabil sem geslo

Piškotki

Z nadaljnjo uporabo našega portala se strinjate z uporabo piškotkov.

Pravila in pogoji sodelovanja v spletni dražbi

 1. člen: Organizator spletne dražbe

  S spletno dražbo upravlja podjetje Salomon, d.o.o. Papirniški trg 17, 1260 Ljubljana (v nadaljevanju Organizator). Izdelki, ki so na voljo v spletni dražbi, so prav tako v lasti organizatorja.

 2. člen: Namen spletne dražbe

  Organizator objavlja spletno dražbo v namen promoviranja nove funkcionalnosti na spletnem mestu salomon.si - spletna dražba.

 3. člen: Objava spletne dražbe

  Spletna dražba se vrši na spletnem mestu salomon.si

 4. člen: Pogoji sodelovanja v spletni dražbi

  V spletni dražbi lahko sodeluje vsaka fizična in pravna oseba (v nadaljevanju Udeleženec), ki kumulativno izpolnjuje naslednje pogoje:

  • je starejša od 18 let;
  • se preko salomon.si spletne strani prijavi oziroma registrira in odda ponudbo za nakup;
  • sprejema te pogoje in splošna pravila spletne dražbe.

  Če v spletni dražbi sodeluje katerakoli izmed oseb, ki ne smejo sodelovati, se le tem osebam ne prizna nakupa in sodelovanja v spletni dražbi.

  V času spletne dražbe bodo na Spletna dražba salomon.si objavljena navodila, kako sodelovati.

 5. člen: Potek spletne dražbe

  Dražba na spletnem naslovu www.salomon.si je oblika tekmovanja v katerem udeleženci, dražijo oziroma oddajajo svojo najvišjo ponudbo za nakup izdelka, ki je na voljo v spletni dražbi.

 6. člen: Izdelki v spletni dražbi

  Posamezni izdelek v dražbi je na voljo dokler se ne doseže maksimalna vrednost izdelka oziroma največ za obdobje 7 dni.

 7. člen: Kako dražiti

  Za sodelovanje v spletni dražbi so potrebni trije koraki:

  • korak1: registracija oziroma morate biti prijavljeni na spletnem mestu www.salomon.si.
  • korak2: vnos mobilne številke
  • korak3: potrditev mobilne številke

  Podrobna navodila o načinu dražbe so objavljena na Spletna dražba salomon.si.

 8. člen: Zmagovalni dražitelj oziroma končni kupec

  Zmagovalni dražitelj (v nadaljevanju Končni kupec) je udeleženec, ki v danem časovnem intervalu poteka spletne dražbe, ponudi najvišji znesek kupnine.

  V spletni dražbi je omejen zgornji znesek končnega nakupa, ki ne presega 80% vrednosti maloprodajne cene izdelka (zagotovljen torej najmanj 20% popust).

  Računalniški sistem samodejno preveri vse prejete ponudbe in po poteku spletne dražbe poišče najvišjo ponudbo, ki je bila oddana. Takoj po zaključku spletne dražbe, končni kupec prejme obvestilo po E-pošti, z vsemi potrebnimi navodili za plačilo in prevzem izdelka.

 9. člen: Prevzem in nakup izdelka spletne dražbe

  Nakup izdelka je obvezujoč.

  O pogojih prevzema bo organizator končnega kupca obvestil po E-pošti takoj, po izteku roka spletne dražbe.

  Plačilni pogoji Izdelkov bodo na voljo po plačilu po povzetju, s predplačilom ali osebno na naslovu podjetja Salomon, d.o.o. Papirniški trg 17, 1260 Ljubljana.

  Obvezujoč rok za prevzem izdelka je 3 dni po prejemu obvestila. Kupec nosi riziko poškodovanja kupljenega dražbenega predmeta od trenutka prevzema le-tega dalje.

  Sodelovanje na dražbi je zavezujoče dejanje. Najboljši ponudnik je dolžan izlicitiran predmet plačati po zadnji ponujeni ceni in ga prevzeti. Če tega ne stori, odškodninsko odgovarja organizatorju. V kolikor končni kupec iz kakršnih koli razlogov, v predvidenem roku ne kontaktira organizatorja, oziroma ne zahteva nakupa izdelka, si organizator, pridržuje pravico da izdelek za le tega končnega kupca ni več naprodaj. Po preteku roka za prevzem izdelka, pritožba s strani končnega kupca ni možna.

  Organizator si v tem primeru pridržuje pravico, da spremeni pogoje sodelovanja in izdelek ponudi v odkup naslednjemu udeležencu, ki je ponudil najvišjo ponujeno kupnino za izdelek.

 10. člen: Cene izdelkov spletne dražbe

  Vse cene v spletni dražbi so navedene v EUR (evrih) in vključujejo davek na dodano vrednost (DDV). Oblikovanje cene ponudbe je v pristojnosti organizatorja.

 11. člen: Obvezujoča pravila

  Pravila so obvezujoča za organizatorja in druge osebe, ki so kakorkoli povezane s spletno dražbo ter za udeležence, ki s sodelovanjem v spletni dražbi priznavajo ta pravila in se obvezujejo, da jih bodo upoštevali. Pravila in pogoji so v času trajanja spletne dražbe v celoti na vpogled.

 12. člen: Sprememba pravil

  Organizator – Salomon, d.o.o. Papirniški trg 17, 1260 Ljubljana, si pridržuje pravico, da v vsakem trenutku spremeni pogoje spletne dražbe kadarkoli, s tem, da ni dolžan o tem obvestiti udeležencev, bodo pa v primeru sprememb le te objavljene na spletni strani organizatorja.

 13. člen: Zasebnost in varstvo podatkov

  Vsi registrirani udeleženci dražbe se strinjajo, da lahko organizator dražbe njihove osebne podatke uporablja za namene obveščanj o poteku dražbe ter drugih obveščanj o dejavnostih organizatorja dražbe. Organizator se zavezuje, da bo posredovane osebne podatke varoval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.

 14. člen: Reševanje sporov

  V primeru sporov, ki nastanejo v zvezi s sodelovanjem v spletni dražbi, je pristojno sodišče v Ljubljani.

 15. člen: Veljavnost pravila

  Pravila pričnejo veljati z dnem 2. 12. 2014.

V Ljubljani, 2. 12. 2014

Salomon, d.o.o.